ODPUSTY JUBILEUSZOWE

Święty Franciszek Salezy i siostry wizytki

W 2022 r. obchodzić będziemy 400. rocznicę śmierci św. Franciszka Salezego, doktora Kościoła, założyciela Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i patrona Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rok jubileuszowy będzie trwał od 24 stycznia (wspomnienie świętego) do 28 grudnia (rocznica śmierci).

W dekrecie nr 1187/21/I, wydanym w Rzymie 17 grudnia 2021 roku, Penitencjaria Apostolska, mając na uwadze prośby skierowane przez matkę Marię Teresę Dennel, przełożoną klasztoru Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Annecy, udzieliła w dniach od 24 stycznia do 28 grudnia 2022 roku odpustu zupełnego siostrom wizytkom i wszystkim wiernym szczerze pokutującym i powodowanym pragnieniem miłości. Odpust można ofiarować za siebie lub za dusze zmarłych przebywających w czyśćcu. Uzyskuje się go pod zwykłymi warunkami (sakrament pokuty, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) za:

 • uczestnictwo we Mszy św. w kościele lub kaplicy Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w dni i uroczystości związane z tym zakonem:
  • 24 stycznia – wspomnienie św. Franciszka Salezego,
  • 31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny,
  • 24 czerwca – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • 12 sierpnia – wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal,
  • 14 października – wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque,
  • 28 grudnia – rocznica śmierci św. Franciszka Salezego;  
 • nawiedzenie w ramach pielgrzymki klasztoru lub kaplicy przynależnej do Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny;
 • udział w nabożeństwach jubileuszowych o charakterze pokutnym, podczas których przed obrazem Świętego Franciszka Salezego, wystawionym z czcią przez pewien określony czas, zanoszone będą przedłożone wcześniej błagalne prośby; pobożne rozmyślania powinny zakończyć się Modlitwą Pańską (Ojcze nasz), Wyznaniem wiary (Wierzę w Boga Ojca) oraz wezwaniem do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Franciszka Salezego.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z istotnych powodów nie mogą opuścić domu, również mogą otrzymać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszu przed wizerunkiem Świętego Franciszka Salezego, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia i życiowe trudności.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij