ODPOWIEDZIEĆ MIŁOŚCIĄ NA MIŁOŚĆ

XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

W sobotę 8 czerwca 2024 r. odbyła się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ pod hasłem: „Odpowiedzieć miłością na miłość”. Po raz kolejny modliliśmy się wspólnie w Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W wydarzeniu wzięli udział pątnicy z około 150 ośrodków strażowych z całej Polski.

Pielgrzymka rozpoczęła się o 900 przywitaniem uczestników przez ks. kustosza Tomasza Szopę i przez ks. dyr. Krzysztofa Zimończyka. O godz. 915 pątnicy odśpiewali wspólnie Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, a następnie ks. Sławomir Kamiński SCJ wygłosił konferencję poświęconą adoracji Najświętszego Sakramentu w życiu człowieka. Zachęcając słuchaczy, by postarali się znaleźć swoje miejsce w Kościele, wskazywał jako jedną z możliwych dróg „misję adoracji”. W dalszej części wystąpienia ks. Sławomir objaśniał, czym tak naprawdę jest adoracja i postawa człowieka wielbiącego. Po zakończeniu referatu s. dyr. Maria Bernadeta Wysocka VSM odczytała list do Ojca Świętego Franciszka, napisany w imieniu uczestników pielgrzymki.

O godzinie 1200 odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Podczas homilii ksiądz biskup, odnosząc się do jubileuszu 350-lecia Wielkich Objawień Bożego Serca św. Małgorzacie Marii, przypomniał, że Jezus objawił się jej jako zmartwychwstały Pan z ranami po męce, prosząc wizytkę z Paray-le-Monial o zadośćuczynienie. Dlatego i my chcemy oddawać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa najlepiej jak potrafimy, chcemy „odpowiedzieć miłością na miłość”. Boża miłość dociera do nas różnymi drogami: przychodzi przez łaskę, którą Pan Bóg daje każdemu z nas poprzez swojego Ducha. Naszą odpowiedzią ma być prawdziwa pobożność, która płynie z głębi serca i ma moc przemieniania nas samych. Ksiądz biskup wskazał też na współczesne zagrożenia, polegające na wymazywaniu rozróżnienia pomiędzy grzechem a cnotą, patriotyzmem a zdradą, prawem do życia a zbrodnią. Nie wolno nam milczeć w takich przypadkach, by zło nie rozprzestrzeniało się dalej. Trzeba, abyśmy mieli odwagę wiary.

Pod koniec Mszy św. w szeregi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa wstąpiło 59 nowych osób z całej Polski.

O godz. 1400 pątnicy wyruszyli w uroczystej procesji eucharystycznej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pieśni eucharystyczne. W sanktuarium uczestnicy pielgrzymki modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w cichej adoracji, a następnie wzięli udział w Koronce do Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez przedstawicieli różnych grup, które tego dnia odwiedziły Łagiewniki. O godz. 1530 nastąpiło zakończenie pielgrzymki przy ołtarzu polowym sanktuarium.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowanie oprawy liturgicznej i nabożeństw, wolontariuszom ze służby porządkowej, wspólnocie Shalom, która prowadziła punkt gastronomiczny, Stowarzyszeniu Malta ­Służba Medyczna Oddział Kraków za opiekę medyczną oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli w wydarzeniu – zarówno osobiście, jak i łącząc się z nami duchowo.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z pielgrzymki (fot. Łukasz Muzyka).

Galeria dostępna jest również na naszym Facebooku.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij