ODNALEŹĆ DROGĘ KU MIŁOŚCI

Ukochani
w zranionym Sercu Jezusa,
Siostry i Bracia,

Bliskość z Sercem Jezusa pozwala nam w szczególny sposób przeżywać okres Wielkiego Postu i Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg, pragnąc dać nam „nowe życie”, dokonuje jego oczyszczenia w swoim Najświętszym Sercu i wzbudza pragnienie ofiarowania się Jemu i ludziom w bezinteresownej miłości. Życie wewnętrzne człowieka jest bowiem nieustannym składaniem daru ze swojego serca. Trzeba zatem wyrzec się grzechu i zwrócić do Boga, aby przyjąć Jego miłość. Ten zwrot ku oczyszczeniu i nawróceniu lub – inaczej – ze śmierci do życia jest zwrotem paschalnym, zapoczątkowanym już w czasie chrztu św., a powtarzanym wciąż na nowo każdego dnia. Mamy nim żyć coraz głębiej, we wnętrzu naszej woli zdolnej powiedzieć „tak” Bożemu wezwaniu. Tymczasem serce ludzkie, stworzone, by być źródłem miłości, staje się często miejscem grzechu, który odwraca od Boga i przywiązuje do wszelkiego rodzaju bożków. Bóg jednak nie uznaje podzielonego serca, lecz pragnie całego. 

Zbawiciel ofiarował przebite Serce, byśmy odnaleźli drogę ku miłości wyrażającej się w wierności, wspaniałomyślności, opanowaniu siebie, przekraczaniu granic, dosięganiu cnót, które są owocem Ducha Świętego. Znaczący jest tu obraz św. Tomasza i jego drogi od niedowiarstwa do wiary. Jezus ukazał mu własne rany jako znak miłości. Polecił zbliżyć rękę do swojego boku. Można odczytać to jako zaproszenie dla wszystkich wiernych, by nieustannie powracali do Jezusowego Serca, nie ustawali w kontemplacji chwalebnych ran, gdyż w wierze w tę zwycięską miłość Kościół znajduje swą siłę kochania.

Uczyńmy zatem z Serca Jezusa nasze mieszkanie, aby kochać, co On kocha – i tak jak On kocha, pragnąć tego, czego On chce, wszystko Jemu podporządkować. Idąc za przykładem św. Jana Pawła II, który codzienny akt osobistego poświęcenia kończył słowami: „Wszystko dla Ciebie, Najsłodsze Serce Jezusa”, my również zaświadczajmy o tym swoim życiem, a wtedy radość wielkanocnego poranka po brzegi wypełni nasze serca.

Świąteczną Eucharystię pragniemy ofiarować za wszystkich, którzy tworzą Straż Honorową, za ich rodziny, a także przyjaciół Arcybractwa. Msza św. celebrowana będzie w kościele Sióstr Wizytek 12 kwietnia o godz. 17:00  w intencji, aby na nich wszystkich spłynęły niewyczerpane łaski odkupieńczej miłości promieniejącej z przebitego Jezusowego Serca.

Z modlitewną pamięcią

Dyrekcja Arcybractwa w Polsce

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij