NOWE WYDANIE PODRĘCZNIKA

Podręcznik: Godzina Obecności przy Sercu Jezusa

Ze względu na upływ czasu i dokonujące się zmiany w życiu arcybrackim uznaliśmy, iż wydany przed laty podręcznik członków Straży Honorowej NSPJ zatytułowany Godzina Obecności przy Sercu Jezusa wymaga pewnych uzupełnień i uaktualnień. Obejmują one przede wszystkim korektę Statutów Arcybractwa, które w nowej formie zostały zatwierdzone przez Papieską Radę do spraw Świeckich 21 stycznia 2009 r., a także komentarza do nich. Ponadto uzupełniliśmy listę dokumentów papieskich dotyczących kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, a na końcu publikacji umieściliśmy regulamin pocztu sztandarowego. Także styl i język modlitw oraz nabożeństw wymagał rewizji i uwspółcześnienia.

Mamy nadzieję, że obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem Straży Honorowej NSPJ, przyczyniając się do lepszego rozumienia oraz przeżywania Godziny Obecności przy Sercu Zbawiciela. „Dziś potrzebne jest światu serce wielkie, serce otwarte, serce na miarę Najświętszego Serca Jezusa” (św. Jan Paweł II). Takie też serce powinno cechować członka Straży Honorowej.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij