NOWE KSIĄŻKI NASZEGO KSIĘDZA DYREKTORA

Czerwiec to miesiąc poświęcony Sercu Bożemu. W tym roku przeżywamy go w nietypowych warunkach spowodowanych epidemią, przez co nie zawsze mamy możliwość uczestniczyć w nabożeństwach czerwcowych. Warto jednak wykorzystać ten czas, by powiększyć swoją wiedzę o istocie i historii kultu Serca Jezusowego w naszym kraju i na świecie. Dobrą pomocą mogą być m.in. książki ks. Józefa Gawła SCJ, Dyrektora Krajowego Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, które ostatnio ukazały się na rynku wydawniczym.

Uświęceni obecnością przy Bożym Sercu – Książka, która zabierze Cię w niezwykłą podróż przez życiorysy świętych i błogosławionych, którzy odpowiedzieli na prośbę Pana Jezusa, by wynagradzać Mu za grzechy ludzkości, i wstąpili do Straży Honorowej. Publikacja jest skierowana nie tylko do członków Arcybractwa, ale do wszystkich, którzy szukają przewodników na własnej drodze do świętości i chcą pogłębić wiedzę na temat osób wyniesionych przez Kościół na ołtarze. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wielcy świadkowie Miłości Serca Jezusowego – Rozważania na nabożeństwa czerwcowe, których motywem przewodnim są sylwetki wielkich czcicieli Bożego Serca. Autor nie ogranicza się do prostej prezentacji faktów z ich życia, ale stara się ukazać, jak ich słowa i czyny odzwierciedlają różne aspekty kultu tego Najświętszego Serca – tak jak ujęła to w swoim Dzienniczku św. Faustyna: „O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie” (zob. Dz. 1242). Życie „wielkich świadków miłości Serca Jezusowego” ma być dla wiernych „zachętą do pójścia tą samą drogą”. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Biblos.

Stulecie poświęcenia się Ojczyzny Bożemu Sercu – Książka ukazująca, jak rozwijał się kult Serca Jezusowego w Polsce przez sto lat od czasu, gdy 27 lipca 1920 roku Episkopat dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzisiaj, gdy stają przed nami nowe trudności, niebezpieczeństwa i wyzwania, z okazji stulecia tego poświęcenia należy ponownie oddać się Jezusowi Chrystusowi, by nadal był On dla nas Drogą, Prawdą i Życiem, a Jego Serce niezawodnym ratunkiem. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Biblos.

Najświętsze Serce. 100 lat świętości Małgorzaty Marii Alacoque. 100 lat poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa – Pięknie ilustrowany album poświęcony kultowi Bożego Serca. Autor odkrywa dla nas owoce płynące z osobistego oddania się Sercu Jezusowemu, przybliża wagę adoracji, praktykowania pierwszych piątków czy odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypominając, że jest Ono drogą i bramą naszego zbawienia. Nawiązuje także do przeżywanych w obecnym roku jubileuszy stulecia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz stulecia kanonizowania św. Małgorzaty Marii Alacoque przez papieża Benedykta XV. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Rafael.

Tarcza Najświętszego Serca Jezusa – Publikacja, dzięki której można poznać historię powstania tarczy Najświętszego Serca, prześledzić szerzenie się kultu Serca Jezusowego, a także sporo dowiedzieć o cudach opatrznościowych wyrządzonych za przyczyną Bożego Serca. Prezentem do książki jest specjalna wersja tarczy Serca Jezusowego na dzisiejsze czasy, idealnie pasująca do każdego portfela. Noszenie jej stanowi potwierdzenie naszego zawierzenia w opatrznościowe działanie Najświętszego Serca Bożego. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Rafael.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij