NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA – SERCEM KOŚCIOŁA

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych

Sprawozdanie z XXXIII Diecezjalnej Pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ z Diecezji Tarnowskiej do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych (22 września 2023 r.)

W dniu 22 września 2023 r. odbyła się XXXIII Diecezjalna Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ z Diecezji Tarnowskiej, tym razem do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych, którą prowadzą księża sercanie. Parafia ta została erygowana 6 grudnia 1980 r. przez bpa Jerzego Ablewicza, ówczesnego ordynariusza diecezji. Posiada także drugą patronkę – św. Małgorzatę Marię Alacoque, co zostało ustanowione 23 stycznia 2020 r. przez obecnego ordynariusza diecezji bpa Andrzeja Jeża.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Najświętsze Serce Jezusa – Sercem Kościoła”. Gospodarze, czyli Straż Honorowa NSPJ w Koszycach Małych, w listopadzie ubiegłego roku obchodzili jubileusz 30-lecia istnienia w tej parafii. Założycielem wspólnoty jest były Dyrektor Krajowy Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ ks. sercanin Józef Gaweł.

Na tegoroczną pielgrzymkę przybyli członkowie Straży Honorowej i czciciele Serca Bożego z 41 parafii naszej diecezji, w większości ze swoimi księżmi opiekunami i pocztami sztandarowymi. O godzinie 1700 wszyscy uczestnicy wzięli udział w półgodzinnym nabożeństwie wynagradzającym Bożemu Sercu, które poprowadził proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej Kietla SCJ. Po tym nabożeństwie rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego, delegata KEP ds. Straży Honorowej NSPJ. We Mszy św. wzięli udział również: Dyrektor Diecezjalny Straży Honorowej ks. Stanisław Łątka z diecezji tarnowskiej, rektor WSD w Tarnowie ks. Jacek Soprych, ojciec duchowny tegoż seminarium ks. Piotr Nowak oraz około 40 kapłanów – w większości księża opiekunowie przybyłych wspólnot Straży Honorowej. Ogółem na pielgrzymce i uroczystej Mszy św. zgromadziło się około 550 osób (gości z całej diecezji oraz parafian), do których ks. bp Stanisław Salaterski wygłosił piękną homilię.

Ksiądz biskup podkreślił, że tak jak dwa tysiące lat temu uczniowie i pobożne niewiasty chodziły za Jezusem, tak i dzisiaj także możemy za Nim podążać: „Nasze chodzenie za Panem Jezusem zakłada to, że chcemy być z Nim w przyjaźni, a więc żyć w stanie łaski uświęcającej. Dbamy o to, aby być bez grzechu ciężkiego. Spowiadamy się systematycznie – czy przy okazji I piątków czy częściej, jeżeli trzeba. Dbamy o kierownictwo duchowe, żeby ta przyjaźń z Panem Bogiem była jak najbardziej głęboka, autentyczna i szczera. Nasze chodzenie za Panem Jezusem to staranie się o to, żeby – mimo iż też bywamy nerwowi – z cierpliwością, miłością i miłosierdziem patrzeć na drugiego człowieka i mieć serce na dłoni. Tak jak my otrzymaliśmy od Pana Boga wiele, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, tak potrzebujemy ofiarować wiele sobie nawzajem, nie patrząc na wdzięczność, na wzajemność – ot, naśladujemy swojego Mistrza”.

Ksiądz biskup podawał wiele przykładów i rad dotyczących chodzenia za Jezusem w dzisiejszych czasach i dzielenia się z innymi tą czynną miłości, której uczył Jezus: „Aby nie zapomnieć, kim jesteśmy, czerpmy z tego Źródła wody żywej, Bożej mądrości, Bożego słowa, Bożego światła. Wtedy na pewno będziemy rzeczywiście chodzić za Jezusem i wzrastać w wierze i zdołamy przekazać młodemu pokoleniu wiarę tak, jak my sami ją przejęliśmy dzięki świadectwu i mądrości, czasem tej życiowej, wyklęczanej, wypłakanej przez naszych ojców, przez wiarę matki – bo czasy były dużo biedniejsze, a dostęp do Pana Boga, do książek, do mądrości światowych dużo mniejszy. Trzeba, żebyśmy byli takim ogniwem przewodzącym Bożą mądrość, Bożą łaskę, prawdy Ewangelii dla następnego pokolenia, sami ciągle dokształcając się w tej Bożej uczelni. No i trzeba nam starać się usługiwać Jezusowi i wspólnocie Kościoła ze swego. To usługiwanie może mieć różny wymiar. Bez wątpienia wszystkie te wymiary podejmujemy, uczestnicząc w trudzie utrzymania i budowania kościołów, w trosce o to, żeby piękno było w naszych wspólnotach parafialnych, żeby podzielić się z potrzebującymi tym, co posiadamy, żeby Kościół prowadził działalność misyjną. Ale nasze współdziałanie jest także troską o to, aby podzielić się swoim talentem, swoim sercem. Tych talentów jest wiele: można śpiewać, malować, recytować, przygotować i prowadzić piękne adoracje, można podejmować rozmaite posługi we wspólnocie parafialnej i wspólnocie Kościoła – i tu, myślę, jest taka duża przestrzeń bezgotówkowej, a potrzebnej pomocy”.

Ksiądz biskup polecił wszystkim członkom Straży Honorowej może niedocenianą, ale bardzo wartościową książeczkę do osobistej formacji duchowej: O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis, „która od kilku wieków była dla wielu pomocą na drogach świętości, a która być może nie trafiła jeszcze w nasze ręce. Książka ta może pomóc patrzeć na siebie oczami Pana Boga, patrzeć na ludzi oczami Pana Jezusa, postępować na drodze świętości i oczyszczając się z grzechów, wzrastać w łasce, w naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To taki dodatkowy podręcznik i wsparcie w trosce o to, aby być jak najbliżej Pana Jezusa”. Jest to kolejny godny polecenia – także dla każdego członka Straży Honorowej – przewodnik życia chrześcijańskiego, przeznaczony do pomocy w osobistej formacji duchowej i pracy nad sobą. Tym bardziej z radością przyjmujemy propozycję biskupa, by korzystać z tego dzieła, które w formie dialogu ucznia z niewidzialnym Mistrzem pociąga, fascynuje i od wieków prowadzi przez życie wielu chrześcijan.

Jak to bywa w zwyczaju na takich pielgrzymkach, bezpośrednio po Mszy św. ksiądz biskup wraz z ks. dyrektorem diecezjalnym dokonali przyjęcia nowych członków w szeregi Straży Honorowej NSPJ. Tego dnia z parafii takich jak: Łękawica, Iwkowa, Marcinkowice, Muchówka, Jodłówka-Wałki, Nagoszyn, Świebodzin, Tarnów, Koszyce Wielkie, Nowa Jastrząbka, Jaworzna i Szczawa wstąpiły do Straży Honorowej ogółem 22 osoby. Wśród nich był jeden kapłan – ks. Radosław Bobek z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie, gdzie pragnie założyć wspólnotę Straży Honorowej, wraz z dwoma parafianami, którzy razem z nim wstąpili w szeregi Arcybractwa i także chcą szerzyć kult Serca Bożego.

W przerwie, jaka nastąpiła po ceremonii przyjęcia nowych członków, wszyscy udali się do pobliskiej szkoły, gdzie urządzono poczęstunek dla pielgrzymów. Przy kawie, herbacie i smacznych ciastkach, które upiekły miejscowe gospodynie, mogli posilić się, nabrać sił i odpocząć.

Kolejnym i ostatnim punktem programu tej pielgrzymki była Droga krzyżowa, która odbyła się w tradycyjny sposób: w kościele, z procesją krzyża i świec, przechodzącą od stacji do stacji. Przepiękne rozważania kolejnych stacji z wezwaniami do Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadziło 14 członków miejscowej wspólnoty Straży Honorowej razem z księdzem proboszczem.

Na zakończenie pielgrzymki głos zabrał ks. dyr. Stanisław Łątka, dziękując proboszczowi i miejscowej wspólnocie strażowej za zorganizowanie tego duchowego wydarzenia, jak co roku bardzo oczekiwanego przez pielgrzymów. Podał jednocześnie miejsce i czas kolejnej diecezjalnej pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ w przyszłym roku we wrześniu: tym razem odbędzie się ona w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie-Rzędzinie. Jej proboszcz ks. Bogusław Skotarek i opiekun Straży Honorowej ks. Łukasz Żurek serdecznie zapraszają wszystkie wspólnoty Straży Honorowej z diecezji tarnowskiej. Następnie ks. biskup dokonał rozesłania i udzielił wszystkim swego pasterskiego błogosławieństwa, życząc szczęśliwego powrotu do domów wszystkim pielgrzymom.

Od lat diecezjalne pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ z diecezji tarnowskiej organizowane są w ten sposób, że każdego roku miejscem wydarzenia jest inna parafia, ale taka, w której znajduje się wspólnota strażowa. Głównym zaś celem organizowania pielgrzymek w diecezji jest realizacja naszego podstawowego charyzmatu, czyli oddajemy cześć i miłość, a także wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ale w wymiarze wspólnotowym. Przy tym realizowane i osiągane są cele poboczne, takie jak: integracja wspólnot strażowych poprzez wzajemne poznawanie siebie, wspólnotowa modlitwa i dążenie do bycia jedną rodziną Serca Jezusowego, uroczyste wprowadzanie kandydatów w szeregi Arcybractwa, a także wspólne uczestnictwo i przeżywanie Eucharystii, duchowa formacja w ramach homilii naszego duszpasterza, księdza biskupa i wyznaczanie przez niego kierunków działania oraz ważnych rad i sugestii dotyczących życia duchowego we wspólnotach Straży Honorowej. Wszystko to natomiast służy rozwojowi i propagowaniu kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby to Serce było coraz bardziej znane, czczone i kochane, gdyż szczególnie w dzisiejszych czasach – jak powiedział św. Franciszek z Asyżu – „Miłość jest nie kochana”.

Jednak pocieszający jest fakt, który zasygnalizował podczas tej pielgrzymki dyrektor diecezjalny Straży Honorowej ks. Stanisław Łątka: „Przybywa chętnych, którzy chcą włączyć się w formację duchową, jaką oferuje to religijne stowarzyszenie wiernych świeckich i kapłanów. Arcybractwo wzmacnia duchową tkankę parafii poprzez osobistą modlitwę, wspólnotową adorację w I piątki miesiąca, przez przypominanie, że Serce Jezusa jest w centrum naszej wiary, inspirując nas do podejmowania różnorodnych apostolskich działań w naszych parafiach”.

Na koniec pragnę zwrócić uwagę, jak bardzo wymowne i trafne było Słowo Boże z liturgii przeznaczonej na ten dzień, tak jakby przygotowane przez Ducha Świętego jako pokarm duchowy dla pielgrzymów i wszystkich spragnionych miłości Bożej: „Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia” (Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza).

„A było z Nim Dwunastu...” – na ołtarzu głównym w Koszycach Małych także jest dwunastu apostołów, czyli wszyscy. Światło słoneczne, padające tego dnia z okna na ołtarz główny, spływało przez Pana Jezusa na apostołów. Wszyscy więc mamy być z Jezusem, chodzić i wędrować za Nim, bo z Niego zawsze będzie spływało na nas światło Ducha Świętego – a co oznacza w dzisiejszych czasach chodzenie za Jezusem, wyjaśnił nam wszystkim dokładnie ks. bp Stanisław Salaterski podczas homilii.

zel. diec. Tomasz Felczyński  

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć na stronie „Tarnowskiego Gościa Niedzielnego”.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij