NA STRAŻY DOBRA

Poczty standarowe Straży Honorowej NSPJ

Nasza XXXI ogólnopolska pielgrzymka przeszła już do historii. Pozostawiła w naszych serca wiele nowych przeżyć i treści, do których wielokrotnie  będziemy powracali. Hasło „Miłosierni jak Serce Jezusa” okazało się bardzo nośne. Dziś warto przywołać słowa powitania, skierowane do pielgrzymów przez podprzeora jasnogórskiego sanktuarium o. Krystiana Gwioździka, który powiedział m.in.: „Przybywacie do tego świętego miejsca, aby oddać chwałę Sercu Jezusowemu przy boku Serca Maryi, które najściślej było z Nim zjednoczone, a które jest bramą do Niego. Wasza wspólnota jest piękna i ważna, ponieważ Waszym zadaniem jest stać na straży dobra, a zwalczać zło, tam gdzie się ono pojawi – i za to tutaj, w domu naszej najlepszej Matki, dziękujemy Wam i wyrażamy wdzięczność. Niech Wasza miłość do Serca Jezusowego będzie również zachętą do codziennego adorowania, oddawania czci i wynagradzania temuż Sercu za grzechy świata. A Jasnogórską Panią proście, aby przyoblekała Was w swoją pokorę, abyście się zawsze zachwycali Tym, który jest cichy i pokornego Serca, oddając Mu panowanie nad sobą i nad całym jestestwem”.

Dołączamy też życzenia ks. bpa Stanisława Salaterskiego, głównego celebransa Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie: „Ufajmy, że jak wyszło Arcybractwo z Kaplicy Matki Bożej przez bazylikę na Wały, tak rozszerzać się będzie jego obecność w polskim krajobrazie stowarzyszeń i grup modlitewnych i z każdym rokiem na tej pielgrzymce i placu będzie nas coraz więcej – o to też Pana Jezusa prośmy” – dodał ksiądz biskup.

Zobacz Galerię zdjęć

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij