MOC MODLITWY

„Najświętsze Serce Jezusa będzie panować pomimo swoich wrogów!” – napisała bł. Małgorzata Maria[1]. Nie możemy w to wątpić, ponieważ Kościół zatwierdził wszystkie jej pisma.

Wielką radością i zaszczytem dla nas, członków Straży Honorowej, jest to, że możemy przyczynić się choć w małym stopniu do ugruntowania tego panowania. Ale jak sprawić, by Serce Boże zakrólowało w naszej duszy? Możemy tego dokonać poprzez pobożne praktyki, o które Pan Jezus prosił bł. Małgorzatę Marię, czyli: osobiste poświęcenie się Bożemu Sercu, spowiedź, komunię wynagradzającą, adoracje eucharystyczne…

Trzymajmy się tych praktyk. Módlmy się, aby były one kultywowane przez jak największą liczbę wiernych i – jeżeli to możliwe – przykładem własnego życia pociągajmy innych do Boga. Niech nasza modlitwa, mowa, działanie zmierzają ku jednemu: przysporzeniu chwały Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Bierzmy udział w spotkaniach formacyjnych. Bądźmy punktualni, z uwagą słuchajmy Słowa Bożego, nauk księży opiekunów, wyciągajmy z tych treści praktyczne wnioski i podejmujmy szczere postanowienia poprawy. Bądźmy również gorliwi na modlitwie, zatapiając w niej całą duszę. Modlitwa ma bowiem przeogromną moc; jest najsilniejszym spoiwem jednoczącym duszę człowieka z Bogiem. Jednak modlitwa wymaga pracy, wysiłku, dlatego trzeba umieć ją ofiarować szczerym sercem Bogu.

Jeśli jakieś okoliczności uniemożliwiają niektórym z nas, drodzy członkowie Straży Honorowej, publiczne oddawanie czci Najświętszemu Sercu, to macie przecież rodzinne sanktuarium, małe domowe oratorium, w którym można się zebrać przed obrazem lub figurką Bożego Serca. Warto zaprosić do modlitwy również innych, aby wspólnie oddawać się rozważaniom, wyrażać swoją miłość do Boga, przedstawiać Mu pragnienia, potrzeby i cierpienia. Jezus obiecał, że pośród takich dwóch lub trzech wiernych serc będzie On sam, aby im błogosławić, pocieszać je, nawracać i uświęcać.

Czyńmy to dla Najświętszego Serca najlepiej, jak potrafimy. Ono nie da się prześcignąć w hojności.

s. Maria od Najświętszego Serca Bernaud  

 

Więcej Rad i myśli założycielki można znaleźć w każdym numerze naszego czasopisma „Wiadomości Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”.

 


[1] W czasach, gdy s. Maria od Najświętszego Serca pisała te słowa, s. Małgorzata Maria Alacoque nie była jeszcze kanonizowana (przyp. tłum.).

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij