MATERIAŁY NA I PIĄTEK GRUDNIA

„W obliczu różnych trudnych sytuacji życiowych, niejednokrotnie brakuje nam wiary. Jak zatem tę wiarę umacniać i ożywiać? Trwać przy Panu i wołać do Niego: «Panie, przymnóż nam wiary!» (Łk 17,5). Kiedy wiara jest mocna, wówczas wszystko staje się możliwe”.

 Po raz kolejny Sercańskie Centrum Duchowości opracowało zeszyt duszpasterski na I piątek miesiąca. Zachęcamy do lektury opracowania, zagłębiania się w duchowość Serca Jezusowego oraz do wykorzystywania zawartych w zeszycie materiałów podczas pierwszopiątkowej Mszy św.

 Zeszyt można pobrać, klikając na link poniżej.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij