KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN

Od wieków wielu chrześcijan doświadczało zbawiennej mocy rozważania Męki Pańskiej. Odnajdowali w niej pociechę duchową, ulgę w cierpieniu i ukierunkowanie wzroku duszy na wieczność. Wywodzące się z tego kultu nabożeństwo do Najświętszych Ran Zbawiciela zrodziło się już w średniowieczu, a jego inicjatorami byli m.in. św. Bernard z Clairvaux i św. Franciszek z Asyżu.

W XX wieku duże zasługi w ożywieniu nabożeństwa do Ran Zbawiciela miała francuska wizytka, mistyczka i stygmatyczka, sługa Boża s. Maria Marta Chambon (1841-1907). Usłyszała ona słowa Jezusa: „Chcę, aby za pomocą tego nabożeństwa były zbawione nie tylko te dusze, z którymi żyjesz, ale i wiele innych. Wybrałem ciebie, abyś zasługi mojej świętej męki ofiarowywała za wszystkich, choć sama będziesz pozostawała w ukryciu. Moją rzeczą będzie ukazać, że w ten sposób, za wstawiennictwem mojej Niepokalanej Matki, świat będzie zbawiony”. Boski Mistrz przekazał s. Marii Marcie akty strzeliste oraz obietnice dla tych, którzy będą czcić Jego Najświętsze Rany. Ze wspomnianych aktów ułożono koronkę, zatwierdzoną w 1908 r. przez św. papieża Piusa X. Po soborze watykańskim II ujednolicono jej tekst dekretem Kongregacji Nauki Wiary z 23 marca 1999 r. Do dzisiaj Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa odmawiana jest na całym świecie.

W dwunastu obietnicach skierowanych do s. Marii Marty Zbawiciel wyraził pragnienie, aby ludzie polecali Mu wszystkie sprawy, a On przez zasługi swoich Świętych Ran nada im wielką, nadprzyrodzoną wartość. Mówił, żeby ofiarowali tę modlitwę za Kościół św. Prosił o pamięć o cierpiących, którzy dzięki koronce otrzymają umocnienie i pociechę. Pragnął również, by ofiarować Jego Rany za grzeszników: „Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce, spuszczam kroplę mojej Krwi na duszę grzesznika”, a także za dusze w czyśćcu cierpiące. Jezus zapewnił, że wszyscy, którzy będą czcić Jego Rany przez odmawianie koronki, dojdą do głębokiego poznania Boga, gdyż nabożeństwo to jest lekarstwem na ludzkie grzechy.

Rozpoczęty w 1934 r. proces beatyfikacyjny s. Marii Marty Chambon przerwała wojna. W 2010 r. powstało we Francji stowarzyszenie „Siostra Maria Marta Chambon i jej przyjaciele”, dzięki któremu w 2012 r. ponowiono prośbę o kontynuację procesu beatyfikacyjnego zakonnicy, którą Jezus ustanowił krzewicielką nabożeństwa do Jego Najświętszych Ran.

Zapraszamy do wspólnego odprawiania Koronki do Najświętszych Ran Pana Jezusa szczególnie podczas ostatnich tygodni Wielkiego Postu.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij