KONKURS DLA DZIECI

Serdecznie zapraszamy zelatorów i członków Straży Honorowej NSPJ do zorganizowania w swoich parafiach, wspólnotach i rodzinach konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”. W konkursie udział wziąć mogą najmłodsi członkowie naszego Arcybractwa, ale także młodzi ludzie, którzy do Straży Honorowej NSPJ nie należą, np. dzieci i młodzież z naszych rodzin.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja".

Cel konkursu: Przedstawienie swojego spojrzenia na bractwa religijne działające przy klasztorze. Fotograficzna lub wideo odpowiedź na temat „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”.

Metody:

1/ krótki film wideo, nagrany np. telefonem komórkowym, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: Jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Do 10 minut.

2/ cykl zdjęć powiązanych z podpisami ujętymi w jeden dokument, np. pdf lub word, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: Jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Plik nie powinien przekroczyć 10 stron.

Przebieg konkursu:

Czas na realizację: styczeń - luty 2023

Przygotowane prace w postaci pliku wideo lub pdf/word składamy do komisji konkursowej do 15.02 w formie elektronicznej na adres: bractwa.iskk@gmail.com

W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną udostępnione szczegóły ogłoszenia wyników, w tym formularz zgody rodziców/opiekunów do pobrania (dla niepełnoletnich uczestników).

24 lutego godz. 1800 ogłoszenie wyników konkursu. Miejsce spotkania podsumowującego wyniki i wręczenia nagród zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

O projekcie:

Projekt „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja" jest finansowany na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem  Edukacji i Nauki, a realizuje go Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Projekt przyjęto do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa", ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa" i naborze wniosków.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij