KOCHAM I PRZEPRASZAM

Eucharystyczne Serce Jezusa

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

O uwielbione Serce Boga i Zbawiciela, oto korzę się dziś przed Tobą z najgłębszym uszanowaniem, z najwyższą boleścią i z najgorętszą miłością, jakie mogę wzbudzić w mojej duszy. Przychodzę przeprosić za tych, którzy nie chcą w Ciebie uwierzyć; za wszystkich grzeszników, którzy nie boją się Ciebie przyjmować z zatwardziałym sercem, i za tych, którzy ośmielają się przystępować do Twego ołtarza bez przygotowania, zapału, wskutek czego nie przynoszą dobrych owoców.

O Najświętsze Serce Jezusa, chcę najpierw jednak opłakiwać własne przewinienia. Najserdeczniej przepraszam Cię za wszystkie zaniedbania w jednoczeniu się z Tobą, za Komunie Święte przyjęte ozięble i z przyzwyczajenia; za te wszystkie Komunie Święte, których łaska stała się we mnie bezpłodna, za brak uszanowania Twojej obecności, a w końcu – za moją niewdzięczność i niewierność, przejmujące mnie bólem, za które pokornie błagam o przebaczenie. Amen.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij