JEDYNĄ SIŁĄ JEST MIŁOŚĆ

Opłatek dla zelatorów 2024 r.

W sobotę 20 stycznia 2024 r. w kościele pw. św. Franciszka Salezego przy klasztorze sióstr wizytek w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla zelatorów Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z archidiecezji krakowskiej i jej najbliższych okolic. Była to zarazem inauguracja Wielkiego Jubileuszu 350-lecia objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób.

Jako że święta wizytka z Paray-le-Monial doświadczyła wszystkich Wielkich Objawień Bożego Serca przed Najświętszym Sakramentem, spotkanie opłatkowe rozpoczęliśmy półgodzinną adoracją. Rozważania odczytały zel. Ewa Morek (par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Piaskach) i zel. diec. Maria Sobota (par. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach). Adoracja Najświętszego Sakramentu przygotowała nas do Mszy św. o godz. 1100 pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Zimończyka SCJ, Dyrektora Krajowego Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Polsce. W koncelebrze wziął udział ks. Dariusz Mroczek SCJ, Dyrektor Diecezjalny z diecezji sosnowieckiej, a w Liturgię Słowa włączyli się zel. Tomasz Felczyński z Woli Rzędzińskiej oraz zel. diec. Agnieszka Bieniek z diecezji bielsko-żywieckiej. Jak co roku oprawę muzyczną zapewnił Michał Niemiec – krakowski organista i kompozytor.

Podczas homilii ks. dyrektor Krzysztof Zimończyk mówił m.in. o naszym zadaniu, by być apostołami i świadkami zbawczej miłości Boga do człowieka. W tajemnicy Bożego Narodzenia „Jezus przychodzi, aby dotknąć naszych serc i powiedzieć nam, że jedyną siłą, która może zmienić życie świata, życie każdego z nas, jest miłość” – zauważył. Ta miłość może jednak zostać przez człowieka odrzucona, nieprzyjęta. W czasach, kiedy żyła św. Małgorzata Maria Alacoque, trwała właśnie taka epoka zapomnienia o Bogu będącym miłością. Odpowiedzią na niezrozumienie Jego istoty było orędzie Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego treść ks. dyrektor przypomniał w dalszej części homilii. „Słowo miłość niech będzie hasłem roku jubileuszowego. Na tę miłość starajmy się gorliwiej, lepiej odpowiadać naszą miłością poprzez świętość naszego życia, ale także poprzez nowe inicjatywy, zaangażowanie apostolskie. […] Nie szczędźcie trudów i wysiłków, aby żyć miłością Bożego Serca i ją głosić. Dajcie wszystkim poznać, jak Jezusowe Serce jest wspaniałomyślne, miłosierne, jak bardzo nas kocha i jak bardzo chce być przez nas kochane” – powiedział kapłan.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum, a ks. dyr. Krzysztof Zimończyk wręczył dyplomy trzem nowym zelatorkom.

Następnie udaliśmy się do pobliskiego domu kultury na agapę, podczas której uczestnicy mogli połamać się ze sobą opłatkiem i złożyć sobie nawzajem życzenia. Wspólne kolędowanie zostało ubogacone grą na organach (Michał Niemiec) i klarnecie (pan Tadeusz). W czasie spotkania zel. diec. Agnieszka Bieniek podzieliła się świadectwem o tym, kim są dziewice konsekrowane, do których sama dołączyła w 8 grudnia ubiegłego roku. Z kolei ks. dyr. Krzysztof Zimończyk opowiedział nam o nawiedzeniu relikwii i obrazu św. Małgorzaty Marii Alacoque, organizowanym w parafiach w całej Polsce. Następnie nauczyliśmy się nowej pieśni ku czci św. Małgorzaty Marii Alacoque (Bożej miłości Iskro). Uczestnicy spotkania otrzymali obrazki ze słowami tej pieśni, a także książeczki i pamiątkowe drewniane tabliczki z tekstem poświęcenia się Bożemu Sercu, które ks. dyr. Krzysztof Zimończyk ofiarował ośrodkom strażowym biorącym udział w spotkaniu opłatkowym. Bardzo ważnym punktem programu były też świadectwa pracy zelatorskiej i propozycje przeżywania Wielkiego Jubileuszu objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa, wygłoszone przez naszych gości.

Dziękujemy tym, którzy odwiedzili nas w Krakowie, za wspólną modlitwę, piękne życzenia, serdeczną atmosferę i inspirujące rozmowy. Zarówno uczestnikom spotkania opłatkowego, jak i wszystkim innym zelatorom, księżom dyrektorom, księżom opiekunom oraz członkom Straży Honorowej NSPJ życzymy błogosławieństwa Bożego Serca w nowym roku. Niech obdarza Was łaskami potrzebnymi, by głęboko i owocnie przeżyć Wielki Jubileusz 350-lecia objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Więcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na naszym Facebooku

tl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek01.JPGtl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek02.JPG


tl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek03.JPGtl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek04.JPGtl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek05.JPGtl_files/zdjecia/Oplatek2024/oplatek06.JPG

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij