I KRAKOWSKI DZIEŃ SKUPIENIA

Uczestnicy I Krakowskiego Dnia Skupienia w kościele pw. św. Franciszka Salezego

W sobotę 10 września 2022 r. w kościele pod wezwaniem św. Franciszka Salezego przy klasztorze sióstr wizytek w Krakowie odbył się I Krakowski Dzień Skupienia dla członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W wydarzeniu udział wzięło 95 osób przybyłych z 15 ośrodków strażowych działających przy krakowskich parafiach.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1000 od uroczystego odśpiewania hymnu strażowego Pójdź, o Honorowa Straży. Następnie uczestników dnia skupienia powitała przełożona krakowskiego klasztoru sióstr wizytek m. Małgorzata Maria Flaga. Powiedziała m.in.: „Życzę, by to spotkanie w gronie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ pomogło wszystkim tu obecnym odczytać, czego dziś, teraz, na chwilę obecną, oczekuje od każdego z nas Boża miłość, i po wspólnym pochyleniu się nad tym pytaniem życzę odwagi, ufności w podjęciu odczytanego Bożego wezwania, które – bądźmy tego pewni – zawsze będzie prowadziło do coraz większego zawierzenia Bożemu Sercu”. Po tym niezwykle serdecznym przywitaniu Dyrektor Krajowy naszego Arcybractwa ks. Krzysztof Zimończyk SCJ przedstawił ośrodki strażowe, których członkowie wzięli udział w spotkaniu. Przybyli oni z parafii pod wezwaniem: Najświętszego Serca Pana Jezusa (Kraków-Piaski), Miłosierdzia Bożego, Dobrego Pasterza, Najświętszego Serca Pana Jezusa (Kraków-Pychowice), Najświętszego Imienia Maryi, Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Królowej Polski (Kraków-Bieńczyce), Matki Bożej Dobrej Rady, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Maksymiliana Marii Kolbego (Kraków-Mistrzejowice), św. Józefa Oblubieńca, św. Brata Alberta, św. Maksymiliana Marii Kolbego (Kraków-Opatkowice), św. Judy Tadeusza, św. Jana Kantego oraz ze wspólnoty działającej przy klasztorze sióstr wizytek.

O godz. 1030 ks. dyr. Krzysztof Zimończyk wygłosił konferencję, której głównym tematem była pierwsza i najważniejsza praktyka strażowa – Godzina Obecności przy Sercu Pana Jezusa. „Mówiąc o Godzinie Obecności, od razu chcę podkreślić, że nie trzeba się kierować żadnym schematem. Godzinę Obecności  można spędzać według pociągu własnego serca […]. Każdy ma swoje osobiste doświadczenie modlitewne czy życiowe związane z Jezusem, z tajemnicą Jego Boskiego Serca. I tym trzeba się kierować, to jest najważniejsze. Odprawiajmy Godzinę Obecności tak, jak my to czujemy, jak to podpowiada nam głos sumienia, jak podpowiada Duch Święty czy okoliczności życia na bazie osobistego doświadczenia modlitewnego” – mówił ks. dyrektor. Następnie przekazał liczne wskazówki opracowane przez założycielkę Straży Honorowej NSPJ s. Marię od Najświętszego Serca Bernaud, które mogą pomóc lepiej i bardziej świadomie przeżyć Godzinę Obecności. Podkreślił m.in.: „Kiedy Godzina Straży wybije, należy przez chwileczkę pozostać w skupieniu, uczynić znak krzyża świętego – zewnętrznie lub po prostu duchowo w zależności, w jakiej sytuacji jesteśmy […] – i w sposób duchowy, wyobraźnią, sercem, uczuciem przenieść się przed tabernakulum, bo to jest straż przed Najświętszym Sakramentem. […] Rozpoczynamy ją tam, gdzie jesteśmy, pełniąc swoje codzienne obowiązki, nie wymyślając nic nowego ani nie stwarzając specjalnie jakiejś rzeczywistości. Mamy to przeżywać w chwili obecnej, robiąc dalej wszystko, co robiliśmy tam, gdzie jesteśmy”.

Punktualnie o godz. 1100 rozpoczęła się Msza św., podczas której w Liturgię Słowa włączyli się członkowie wspólnoty strażowej funkcjonującej przy klasztorze sióstr wizytek: Paweł Zaborowski oraz Aleksandra Janas. W homilii ks. dyrektor powiedział m.in.: „Powołanie, jakie realizujemy w Arcybractwie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, to uwielbienie Eucharystycznego Serca Jezusa poprzez nasze świadectwo miłości i wynagrodzenia, jakie składamy każdego dnia, odprawiając Godzinę Obecności […]. Gdziekolwiek jesteśmy, w czasie naszej Godziny Obecności stajemy się apostołami i współpracujemy w misji Jezusa Chrystusa poprzez ofiarę z naszego życia, ze wszystkich naszych myśli, słów, czynności, radości, trudów, cierpienia, w zjednoczeniu z tą najważniejszą Ofiarą, którą w sposób bezkrwawy zawsze sprawujemy, w której teraz uczestniczymy, a która się dokonała kiedyś na Kalwarii”.

Na zakończenie Mszy św. ze wzruszeniem pożegnaliśmy zelatorkę Straży Honorowej NSPJ przy klasztorze sióstr wizytek Helenę Piątek, dziękując jej za długoletnią i niezwykle owocną pracę na rzecz Arcybractwa i kultu Serca Jezusowego. Obowiązki przejęli po niej Katarzyna i Janusz Brózdowie, którym dyplomy zelatorskie wręczył ks. Krzysztof.

Zarówno na Mszy św., jak i podczas całego dnia skupienia towarzyszyła nam przepiękna oprawa muzyczna. Na organach grał i śpiewowi przewodniczył Michał Niemiec, krakowski kompozytor i organista. Niektóre pieśni wzbogacała melodia grana na flecie przez s. dyr. Marię Bernadetę Wysocką VSM, wprowadzając nastrój kontemplacyjnej zadumy.

Po krótkiej przerwie o godz. 1230 rozpoczęliśmy warsztaty poprowadzone przez Elżbietę Jodzińską. Uczestnicy dnia skupienia, podzieleni na siedem grup, próbowali wspólnie wypracować odpowiedzi na ważne dla członków Straży Honorowej pytania: jakich argumentów byś użył/a, żeby przekonać innych do wstąpienia do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa; co Twoim zdaniem może być atrakcyjne dla współczesnego człowieka w duchowości Serca Jezusowego; co może dać człowiekowi codzienne odprawianie Godziny Obecności; w jaki sposób przynależność do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przyczynia się do uświęcania mojego życia; jakie są największe bolączki w funkcjonowaniu ośrodków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i jakie ich rozwiązanie można zaproponować; jaka jest rola Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii oraz co możemy zrobić, żeby usprawnić współpracę członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z księżmi opiekunami i kapłanami w parafii. Po 40 minutach przewidzianych na omówienie zagadnienia przedstawiciele poszczególnych grup przedstawili na wspólnym forum opracowane wnioski w dwóch turach, rozdzielonych krótką przerwą na posiłek w rozmównicach klasztornych. Na koniec warsztaty podsumowała s. Maria Bernadeta, która zachęcając do włączania kapłanów i księży opiekunów w życie strażowych wspólnot, powiedziała: „Popatrzcie na tabernakulum. Co tam jest na wierzchu? Widzicie? Serce. […]. Kapłan codziennie dotyka tego Serca, bo Je konsekruje. Dotyka Serca Jezusowego, więc trudno zrozumieć, że kapłan nie ma nabożeństwa do Serca Bożego. […] My, kochając to Serce, musimy delikatnie i dyskretnie wyjaśniać te sprawy”.

Gdy zegar wybił godzinę 1500 włączyliśmy się w Godzinę Miłosierdzia odprawianą w tym czasie przez cały Kościół. Ksiądz dyrektor przewodniczył nabożeństwu, podczas którego Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadzili zel. Katarzyna i Janusz Brózdowie. Następnie odbyło się krótkie wprowadzenie do nieszporów. Michał Niemiec i s. dyr. Maria Bernadeta podzielili uczestników dnia skupienia na dwa chóry i wytłumaczyli szczegółowo, w jaki sposób odprawia się to nabożeństwo. Pod ich przewodnictwem odśpiewaliśmy wspólnie nieszpory, wychwalając w ten sposób Boga i rozważając słowo, które skierował do nas tego dnia.

Dzień skupienia zakończył się błogosławieństwem relikwiami św. Franciszka Salezego, które towarzyszyły nam przez całe spotkanie. Modliliśmy się o wstawiennictwo tego wybitnego doktora Kościoła, aby uprosił nam pokorę i miłość, które pozwolą nam upodobnić się do Bożego Serca. Napełnieni na nowo duchem apostolskim, wróciliśmy do domów, gotowi świadczyć o miłości Jezusowego Serca do ludzi w naszych wspólnotach strażowych i parafialnych, w rodzinach i wszędzie tam, gdzie posyła nas Bóg.

Fotorelację z wydarzenia można obejrzeć w Galerii.

Natalia Gorczowska  

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij