HISTORYCZNE SPOTKANIE

Uczestnicy pielgrzymki z Przemyśla

Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę.

(św. Franciszek Salezy)

 

Dnia 27 sierpnia 2022 r. w kościele pw. św. Franciszka Salezego przy klasztorze sióstr wizytek w Krakowie gościła sześcioosobowa pielgrzymka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z Przemyśla z okazji 100-lecia salezjańskiej parafii św. Józefa, którego obchody przygotowuje ks. proboszcz Bogdan Nowak. W pielgrzymce do siedziby Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ uczestniczyli: ks. opiekun Jerzy Szkiert, zelatorki: Janina Balakowska, Teresa Lisak, Janina Dyhdalewicz, kronikarka Beata Jakubiec oraz Jakub Skawina.

Z uczestnikami pielgrzymki i członkami Straży Honorowej NSPJ spotkała się s. dyr. Maria Bernadeta Wysocka. Było to historyczne spotkanie z okazji 450. rocznicy urodzin św. Joanny Franciszki de Chantal – współzałożycielki Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 400. rocznicy śmierci św. Franciszka Salezego i 95. rocznicy zaprowadzenia w kościele parafialnym św. Józefa w Przemyślu i filialnym w Ostrowie Bractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego (co miało miejsce 6 września 1927 r.) i przyłączenia tego Bractwa do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego przy klasztorze sióstr wizytek w Krakowie. W czasie braterskiego spotkania przekazano siostrze dyrektor aktualne listy z członkami Straży Honorowej skupionymi w 6 kołach po 33 osób. Wysłuchaliśmy cennych uwag i porad dotyczących dalszego funkcjonowania wspólnoty. Było też sporo pytań. Pielgrzymkę zakończono modlitwą i błogosławieństwem.

Bóg zapłać siostrom wizytkom za miłe przyjęcie i rozpalenie w naszych sercach miłości do Serca Jezusowego i dalszej owocnej służby.

Ks. Jerzy Szkiert SDB  

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij