DROGOCENNA KREW CHRYSTUSA

«Gdybyś znała dar Boży» (J 4,10) i tym darem Bożym dla ziemi – jest właśnie On sam.

Z Niego wypływa bowiem strumień, z którego przez całe życie możemy czerpać wszelkie bogactwa niebios. Mowa o drogocennej Krwi naszego Pana! Gdy się spowiadamy, zostajemy obmyci Jego drogocenną Krwią; kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, w tajemniczy sposób przyjmujemy Jego Ciało i drogocenną Krew. Ponadto możemy uciekać się do drogocennej Krwi Jezusa przy różnych okazjach: w próbach, pokusach, prośbach o uzdrowienie chorego, w żałobie, a także wypraszając łaski dla dusz w czyśćcu...

Nigdy nie pojmiemy ogromu mocy, jaką to drogocenne ofiarowanie wywiera na Sercu Boga Ojca. Przypomina Mu bolesną mękę Jego umiłowanego Syna. Święta Maria Magdalena de Pazzi pięćdziesiąt razy w ciągu dnia odmawiała ofiarowanie drogocennej Krwi, tak jak nauczył ją tego sam Jezus. W doświadczeniach mistycznych, jakie przeżywała, Pan Jezus pokazał jej, ile dusz czyśćcowych zostało uwolnionych i ilu grzeszników się nawróciło. Mówił do niej: «Ilekroć stworzenie ofiarowuje mojemu Ojcu tę Krew, przez którą zostało odkupione, staje się ona darem o nieskończonej wartości i nic nie jest w stanie jej zrównoważyć»".

                                                                                siostra Maria od Najświętszego Serca Bernaud

W miesiącu poświęconym drogocennej Krwi Chrystusa z radością zaczerpnijmy tego wybornego trunku ze źródeł Zbawiciela! Pijmy ze Źródła wiecznego zbawienia! „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij