DOŁÓŻ STARAŃ, ABY POZNAĆ PANA

Sanktuarium NSPJ w Szczecinie

Niech żyje Jezus!

Zawsze w sercach naszych!

Szanowni Czciciele Bożego Serca,

Zakończył się Rok Serca Jezusowego przeżywany w szczecińskim Sanktuarium od uroczystości odpustowych w 2014 do czerwcowego odpustu w 2015 roku. Zakończyły się podniosłe rocznicowe uroczystości, intensywniejsze modlitwy i uważniejsze wsłuchiwanie się w bicie Jezusowego Serca. Zakończył się niejako nasz „miodowy miesiąc” wpatrywania się w nowoufundowany Obraz Serca Jezusowego. Przyzwyczailiśmy się już do Jego spojrzenia pełnego miłości i zrozumienia, ale także wymagającego i motywującego. Tak patrzy Ktoś, kto kocha naprawdę! W spojrzeniu Jezusa znajdziemy troskę, empatię i współczucie. Zajdziemy w tym spojrzeniu pokrzepienie i wiarę, bo Chrystus wciąż w nas wierzy! Wierzy, że choć nosimy skarb wiary w naczyniach glinianych (por. 2 Kor 4,7), to jednak nigdy nie zapomnimy, że to prawdziwy skarb.

Właśnie w trosce o jakość naszej wiary, o żywą i owocującą obecność Chrystusa w naszych sercach, zapraszam do szczecińskiego Sanktuarium Najświętszego Serca Pana na II Archidiecezjalną Pielgrzymkę Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, która odbędzie się w sobotę 5. września 2015 roku.

Jestem bardzo szczęśliwy, że tego samego dnia odbędzie się promocja najnowszej płyty zespołu „Serduszka”, który od 25 lat czci Boże Serce śpiewem. Płyta zatytułowana „Całym sercem przy Sercu Jezusa” powstała jako owoc Roku Serca Jezusowego i w całości Bożemu Sercu jest poświęcona.

Hasłem tegorocznej pielgrzymi będą słowa zaczerpnięte z Księgi Proroka Ozeasza: „DOŁÓŻ STARAŃ, ABY POZNAĆ PANA” (Oz 6,3). Prorok żali się, że ludzkie wysiłki są wciąż niewystarczające, a przyjście Pana jest bliskie i pewne. Usiłuje przekonać Izraelitów, że wiara nie jest tylko sumą składanych ofiar czy wielu obrzędów religijnych, ale jest pragnieniem kochania Boga. Z tego pragnienia rodzi się chęć poznania Boga, doświadczenia Boga, bycia z Bogiem.

Drodzy Czciciele Bożego Serce, życzę Wam, aby wrześniowe pielgrzymowanie do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa pomogło nam wszystkim lepiej poznać Boga.

 

PROGRAM

II PIELGRZYMKI ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ

 I CZCICIELI SERCA JEZUSOWEGO DO SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

W SZCZECINIE

5 września 2015

09.45 – Przywitanie pielgrzymów

09.55 – Konferencja (ks. kustosz Jarosław Staszewski SChr)

10.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do NSPJ (okazja do modlitwy indywidualnej i spowiedzi świętej)

11.30 – Różaniec

12.00 – Msza św. pod przewodnictwem J. E. ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi z odnowieniem przyrzeczeń Straży Honorowej NSPJ

13.00 – Koncert zespołu „Serduszka”. Promocja nowej płyty pt. Całym sercem przy Sercu Jezusa.  

14.00 – Poczęstunek w domu zakonnym przy ul. Bogurodzicy 3 (14.30 – spotkanie zelatorek z kustoszem Sanktuarium) 

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

ks. dr Jarosław Staszewski SChr  

kustosz Sanktuarium NSPJ w Szczecinie 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij