DIALOG CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO

Witraż Serca Jezusa

Czerwiec to czas nabożeństw czerwcowych i śpiewu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która swoje pochodzenie w dużej mierze zawdzięcza francuskim wizytkom i jezuitom. Upubliczniona w Kościele od 1899 roku, składa się z 33 wezwań, upamiętniających tyleż lat życia Chrystusa.

Podczas modlitwy Anioł Pański, 27 czerwca 1982 r. papież Jan Paweł II powiedział o niej: „Jest to wspaniała modlitwa, w całości skupiona na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa: Boga-Człowieka. Litania do Serca Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a równocześnie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Jest to równocześnie modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu. Mówimy w niej o Sercu – a równocześnie pozwalamy sercom rozmawiać z tym jedynym Sercem, które jest «źródłem życia i świętości» oraz «pożądaniem wzgórz niebieskich». Z Sercem, które jest «cierpliwe i wielkiego miłosierdzia» oraz „hojne dla wszystkich, którzy Je wzywają”. Modlitwa ta, odmawiana i rozważana, staje się prawdziwą szkołą człowieka wewnętrznego: szkołą chrześcijanina”.

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij