DAR SAMEGO BOGA

Boże Narodzenie 2017 r.

W Jezusie z Nazaretu Bóg każdego dnia daje nam własne życie. Czyni nas „synami w Synu”, włączając w wewnętrzne życie Trójcy Świętej, i sprawia, że stajemy się dla siebie nawzajem braćmi. Kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia pozwala żywić nadzieję na nadejście nowej ludzkości, ukształtowanej na podobieństwo Boże, odnoszącej zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Pozwala też wierzyć, że i w naszej historii, pełnej rozlicznych cierpień, w końcu zatryumfuje życie i miłość. Trzeba jednak, aby ludzkie serca rozszerzały się na miarę Serca Jezusowego, gdyż to Ono właśnie bije w rytmie sprawiedliwości i miłości. Podobnie więc jak wystarczy jedna hostia, by pożywić się Boskim Pokarmem, tak też wystarczy jeden brat lub siostra, których wola Boża stawia obok nas, aby zjednoczyć się z ludzkością, będącą Mistycznym Ciałem Jezusa.

Nasze tegoroczne życzenia są echem życzeń aniołów, którzy w noc betlejemską, wielbiąc Boga, głosili ludziom wszystkich czasów: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). Ten Boży pokój niech zagości również w Waszych sercach i otworzy je na działanie przemieniającej łaski, aby stały się „wielkie, otwarte na ciche i pobudzające słowo Boga, a zamknięte na wszelką małoduszną ambicję, serca silne, aby wszystkich miłować, wszystkim służyć i ze wszystkimi cierpieć, serca szczęśliwe dlatego, że pulsują wraz z Sercem Boga”
(bł. Paweł VI). 

Chociaż w noc Bożego Narodzenia ludzkość została obdarowana największym i niewysłowionym darem – darem Boga samego – my pragniemy włączyć się w ten łańcuch bożonarodzeniowego obdarowywania, ofiarując w Waszych intencjach Mszę św., która będzie celebrowana w kościele Sióstr Wizytek 26 grudnia o godz. 17:00.

Z wyrazami wdzięczności i modlitewną pamięcią - Dyrekcja Arcybractwa

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij