CZEŚĆ SERCA JEZUSA W POLSCE

W Bazylice Jasnogórskiej

Jubileuszowa 30. Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się w sobotę, 20 czerwca pod hasłem: „Polska – drugą Ojczyzną kultu Serca Jezusa”. Jasnogórskie spotkanie było wielkim dziękczynieniem za jubileusz 250-lecia ustanowienia święta Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie...

Mszy św. odprawionej o godz. 930 w bazylice przewodniczył bp Stanisław Salaterski, delegat KEP ds. Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Przybywacie na Jasną Górę, aby oddać cześć i chwałę Sercu Jezusowemu przy boku Serca Maryi, które najściślej było z Nim zjednoczone, i które jest bramą do Niego. Wasza Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest piękną i ważną wspólnotą, ponieważ waszym zadaniem jest stać na straży dobra, zwalczać zło tam, gdzie się ono pojawi, zwłaszcza w rodzinie, we wspólnocie parafialnej, a także w świecie. Prawdziwa miłość do Serca Jezusowego prowadzi bowiem do wzorcowego życia chrześcijańskiego, dobrego przykładu, poświęconego dla bliźniego będącego w potrzebie, a równocześnie do dostrzeżenia cierpiącego Chrystusa w chorym, opuszczonym człowieku, dawania z siebie wszystkiego, co jest miłe Panu Bogu. Niech wasza miłość do Serca Jezusowego będzie również zachętą do codziennego adorowania, oddawania czci i wynagrodzenia temuż Sercu za grzechy świata. Nie bójcie się tego adorowania, to wielki zaszczyt być zjednoczonym z Sercem Jezusa”.

„Polska – drugą Ojczyzną kultu Serca Pana Jezusa” – takie hasło wybrano dla 30. Pielgrzymki Arcybractwa Straży Honorowej na Jasną Górę, odbywającej się w 250. rocznicę wprowadzenia w Polsce święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, ustanowionego w 1765 r. przez Papieża Klemensa XIII, w odpowiedzi na memoriał biskupów Królestwa Polskiego, zawierający prośbę o to święto, a także przedstawiający uzasadnienie kultu Bożego Serca. Uzasadnienie odczytane z kart Pisma Świętego, w tradycji Kościoła oraz rozwijającej się coraz bardziej pobożności wiernych – przypomniał w homilii bp Stanisław Salaterski: „Ufamy, że do grona osób rozszerzających cześć Bożego Serca dołączają także kolejne pokolenia Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusowego, po to się gromadzimy, po to starają się nam przewodzić siostry wizytki, po to przywołujemy świętych z dziejów Kościoła, aby ci mistrzowie pomagali nam nadążyć w dawaniu jak najbardziej gorliwej i pięknej odpowiedzi Sercu Bożemu na Jego miłość”.

„«Polska – drugą Ojczyzną kultu Serca Bożego»” to może być podsumowanie tego, co działo się w Kościele polskim przez minione 250 lat, ale to bez wątpienia także zadanie dla nas, czcicieli Bożego Serca na przyszłość. Zadanie, które oprócz głębi teologicznej, refleksji, medytacji, zobowiązuje nas także do pewnych bardzo konkretnych przedsięwzięć, zachowań, trosk, które warto podejmować, aby to, co nosimy w sercach, szło w parze z tym, co ludzie obserwują w naszych czynach, naszych słowach, w naszych zadaniach” – kontynuował bp Salaterski.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wypowiedział ks. Walerian Swoboda SCJ krajoway dyrektor Arcybractwa Straży Honorowej. Mówił: „Ekscelencjo, księże biskupie, pozwól, że dzisiaj zwrócę się do Ciebie językiem rodzinnym, dlatego że na naszą prośbę Episkopat wyznaczył ks. biskupa jako odpowiedzialnego za nasze stowarzyszenie. Ojcze duchowny nas dzieci, Twoje siostry i Twoi bracia proszą Cię o jedno, żebyś tak, jak zaznaczyłeś w homilii, wzniósł nie tyle swoją rękę lecz otworzy swoje serce, aby pobłogosławić, żeby się otwarły serca wszystkich proboszczów. (…) Praktyka duszpasterska polega na tym, aby nie przesłaniać swoim wizerunkiem Ojca niebieskiego, a naszym zadaniem jest to, by to co dzieje się wśród nas, działo się w parafiach i rodzinach”.

W programie pielgrzymki znalazły się m.in.: referat ks. Józefa Gawła i spotkanie z Dyrekcją Arcybractwa, Droga krzyżowa na jasnogórskich Wałach, przyjęcie do Arcybractwa nowych członków, nabożeństwo czerwcowe, Apel Jasnogórski, adoracja Najświętszego Sakramentu z Różańcem oraz o godz. 2300 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Waleriana Swobody z dziękczynnym Te Deum laudamus


Fragment artykułu o. Stanisława Tomonia, paulina

Widziane przez fotoreportera: Galeria

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij