BÓG PRZYCHODZI W MAŁOŚCI

Boże Narodzenie 2016 r.

W perspektywie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia powróćmy na chwilę do słów papieża Franciszka, które wypowiedział na Jasnej Górze w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce: „Uderza przede wszystkim to, jak się dokonuje przyjście Boga w historii: «zrodzony z niewiasty». Nie jest to triumfalne wejście, nie ma jakiegokolwiek imponującego objawiania się Wszechmogącego: nie ukazuje się On jako oślepiające słońce, ale przychodzi na świat w sposób najprostszy – jako dziecko zrodzone przez matkę […]. Zatem wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, a może chcielibyśmy, królestwo Boże – zarówno wówczas, jak i dziś – «nie przychodzi w sposób dostrzegalny», ale przychodzi w małości, w pokorze […].

Bóg woli bowiem ograniczyć się do tego, co jest małe, w przeciwieństwie do człowieka, który dąży do posiadania wciąż czegoś większego. Pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką, jest to wielka pokusa, która stara się wkraść wszędzie; dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie uczestnicząc w życiu codziennym – to subtelnie Boskie […].

Bóg zatem nas zbawia, stając się małym, bliskim i konkretnym. Przede wszystkim Bóg się umniejsza. Pan, «cichy i pokornego serca» woli prostaczków, którym objawione jest królestwo Boże; oni są wielcy w jego oczach i na nich kieruje spojrzenie. Otacza ich szczególną miłością, ponieważ sprzeciwiają się «pysze życia», która pochodzi od świata. Maluczcy mówią Jego językiem – językiem pokornej miłości, która wyzwala. Dlatego powołuje ludzi pokornych i dyspozycyjnych, by byli Jego rzecznikami, i im powierza objawienie swojego imienia i tajemnic swego Serca”.

Życzmy dziś sobie wzajemnie,

abyśmy potrafili dawać świadectwo miłości Pana pośród codziennych kolei życia jako łagodni,

ale zdecydowani głosiciele miłości i miłosierdzia Bożego Serca.

Z wdzięcznością kierujemy naszą myśl do wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego Arcybractwa, czy to przez swoją modlitwę, pracę, czy też finansowy dar. Wszystkich zapewniamy o naszej codziennej modlitwie oraz pamięci podczas świątecznej Mszy św. 26 grudnia o godz. 17:00, odprawianej w naszym kościele.

Dyrekcja Arcybractwa

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij