BĄDŹMY LUDŹMI WIELKANOCNEJ PRZEMIANY

Baranek Wielkanocny

Smutek nie może zmącić naszej świątecznej radości, która opiera się na wielkanocnej nadziei. Jej źródłem są słowa św. Pawła do Koryntian: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara”. Cudem swego zmartwychwstania Zbawiciel stał się przyczyną chrześcijańskiej radości i optymizmu.

Jezus, dogłębnie znając naturę człowieka, całą swoją Ewangelię oparł na teologii świadectwa. Słowa „będziecie moimi świadkami” zamykają Jego ziemskie nauczanie i zapowiadają misję następców. Ludzkość, targana tyloma kryzysami, potrzebuje świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, a sami świadkowie wewnętrznej przemiany.

Potrzebujemy więc przede wszystkim paschalnego myślenia, które jest przechodzeniem z kategorii czysto ziemskich na wyżyny myślenia pozaziemskiego. To pierwsze nie sprosta problemom nurtującym człowieka, gdyż tylko Chrystus jest kluczem do ich rozwiązania, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Porzucenie Boga prowadzi bowiem do wypaczenia człowieka, braku szacunku dla życia i pracy, deprawacji zasad życia społecznego.

Oprócz paschalnego myślenia dobrze jest też podjąć paschalną pracę nad sobą, nad swoim charakterem. Polega ona na eliminowaniu wad i gruntowaniu zalet, codziennym przechodzeniu z nienawiści ku miłości, z fałszu do prawdy, ze zła do dobra, z grzechu do cnoty. Taką pracę paschalną musimy jednak wykonać indywidualnie. Tak bardzo potrzeba ludzi dobrych, szlachetnych, moralnie zdrowych. Właśnie oni są autentycznymi świadkami Zmartwychwstałego.

Bądźmy ludźmi wielkanocnej przemiany. Niech nasze życie opromienione będzie chrześcijańskim optymizmem i nadzieją. Ona zaś niech prowadzi do zwycięstwa: życia nad śmiercią, prawdy nad fałszem, łaski nad grzechem oraz radości nad smutkiem.

Życzy Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w Polsce

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij