BĄDŹCIE ŚWIADKAMI ZMARTWYCHWSTANIA

Bądźcie świadkami mojego zmartwychwstania.

(por. Łk 24,46-48)

 

W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych uświadamiamy sobie, że miłość Boga do człowieka jest bezgraniczna: na krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boga, ukazał wprost, że sięga ona aż po dar z siebie, całkowitą ofiarę. Poprzez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Bóg zszedł w głąb naszego człowieczeństwa, by wznieść je na wyżyny. Stąd też chrześcijanin nie może być letni. Wiara musi się w nim stać płomieniem miłości rozpalającym życie – jego własne i innych. Wówczas Ewangelia nie będzie tylko słowem, lecz rzeczywistością, którą się żyje.

Głoszenie prawd wiary ma swoje źródło w spotkaniu z Panem. Kto bowiem zbliżył się do Niego i doświadczył miłości Jego Serca, natychmiast chce się dzielić z innymi pięknem spotkania i radością rodzącą się z tej przyjaźni. Miłość Boga otwiera nam oczy i pozwala poznać całą rzeczywistość, wyjść poza ciasne perspektywy indywidualizmu i subiektywizmu, które dezorientują naszą świadomość. Spotkanie z Chrystusem odnawia stosunki międzyludzkie, ukierunkowując nas na większą solidarność i braterstwo. Wiara jest siłą przeobrażającą nasze życie, jest jego duszą. Przez wiarę staje się ono coraz bardziej ludzkie, gdyż nie może istnieć sprzeczność między poznaniem i działaniem wyznawcy Chrystusa. Tylko ten, kto uzupełnia wiarę czynami, pozostaje w prawdzie.

Kościół wszystkich wieków znajduje się na drodze do Emaus i wciąż spotyka tego samego Chrystusa, który, choć na początku nierozpoznany, wyjaśnia uczniom głęboki sens swej męki i zmartwychwstania. Niech ten rok, w którym świętujemy 400. rocznicę śmierci św. Franciszka Salezego, prekursora kultu Bożego Serca, pomoże nam wzrastać w wierze i miłości Jezusowego Serca, abyśmy nauczyli się żyć dobrym i pięknym życiem Ewangelii.

Z wyrazami szacunku i miłości

Dyrekcja Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij