BĄDŹCIE LUDŹMI WIELKANOCNYMI!

Wielkanoc 2015

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Oto radosna nowina, która dzięki pierwszym świadkom rozbrzmiewa w Kościele i naszych sercach. Pan zmartwychwstał, wszedł w nasze życie, skruszył okowy lęku i wprowadził nas w krąg radości. Tej nocy, gdy znowu zaczęło bić Jego Serce, świat stał się jeszcze bardziej wspólną ziemią Boga i ludzi. Dziś musimy żyć nowiną, którą ogłosił anioł w poranek wielkanocny: Nie bójcie się. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał… Oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie (por. Mt 28,5-7). Galileą jest nasze serce, rodzina, wspólnota Straży Honorowej, parafia, Ojczyzna. Wszędzie tam możemy spotkać Zmartwychwstałego. Musimy więc przylgnąć sercem do Serca Chrystusa i wyznać z wiarą, że On jest Mocą i Źródłem męstwa. Jest to konieczne, by wbrew światu i jego prorokom, proponującym styl życia bez Boga, zachować zasady chrześcijańskie i bronić ludzkiego życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Ci bowiem, którzy zaufali Bogu, odzyskują siły, biegną bez znużenia i niosą ogień miłości zaczerpnięty z Jezusowego Serca. To właśnie Oni, zmartwychwstając z Chrystusem, są w stanie pomóc innym powstać z martwych.

Bądźcie ludźmi wielkanocnymi, których życie opromienione będzie chrześcijańskim optymizmem i nadzieją, aby dzięki temu każdego dnia dokonywało się zwycięstwo: życia nad śmiercią, prawdy nad fałszem, łaski nad grzechem, radości nad smutkiem. Niech rok, w którym świętujemy 250. rocznicę ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, przyczyni się do lepszego zrozumienia wagi naszego posłannictwa; czerpiąc ze zdrojów zbawienia, mamy zapalać zobojętniały świat żarem Chrystusowej miłości i pociągać innych do poznania i pokochania Serca, które tak bardzo umiłowało ludzi.

Zjednoczeni duchowo w przeżywaniu Misterium Paschalnego serdecznie dziękujemy Wam, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, za zaangażowanie w szerzenie idei Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. Ufamy, że Ofiara Eucharystyczna odprawiana w naszym kościele w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia o godz. 17:00 za Was i w intencjach Waszych rodzin jeszcze bardziej umocni naszą więź, abyśmy zawsze, całym naszym życiem śpiewali radosne Alleluja!

Dyrekcja Arcybractwa

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij