AKT POŚWIĘCENIA STRAŻY HONOROWEJ

Akt poświęcenia Straży Honorowej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

(Jasna Góra, 20 czerwca 2020 r.)

Panie Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego!

Oto my, czciciele Twego Boskiego Serca, zgromadzeni na XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Straży Honorowej oraz łączący się duchowo z pielgrzymami dzięki transmisjom telewizyjnym i internetowym, klękamy przed Twym Najświętszym Majestatem, aby tu, na Jasnej Górze, gdzie króluje Twa Niepokalana Matka, Królowa Polski, pochylić się w dziękczynieniu za Twą opiekę nad nami i naszą Ojczyzną.

Zachęceni przykładem pasterzy Kościoła, którzy sto lat temu w obliczu zagrożeń poświęcili kraj i naród Twemu Najświętszemu Sercu, oto my, dziś tu zgromadzeni, wobec nowych, różnorodnych zagrożeń, z wiarą, nadzieją i miłością pragniemy ponowić ten akt całkowitego oddania się Twemu Najświętszemu Sercu. Podobnie jak oni chcemy prosić, Panie, byś oddalił grożące nam niebezpieczeństwo. Oddal od nas zatem pandemię koronawirusa, która nie tylko zagraża ciału, ale wzbudza niepokój w sercu i pogrąża w poczuciu bezradności. Oddal od nas konsekwencje ateistycznych ideologii, które negują Boga i Jego przykazania. Oddal relatywizm moralny i hedonizm, które atakują wartości zjednoczonej rodziny, życia poczętego i godnej starości. Oddal nihilizm, który pozbawia woli do działania i utwierdza w poczuciu beznadziei. Oddal od nas również obojętność religijną i dążenie za wszelką cenę do materialnego dobrobytu.

Panie Jezu, oto przybliżamy się dziś do Twego Najświętszego Serca, tętniącego pełnią miłości, aby z ufnością poświęcić Mu Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Poświęcamy Ci księży biskupów, księży dyrektorów i księży opiekunów Straży Honorowej, aby codzienne trwanie przy Twym Sercu przymnażało im wiary oraz dawało siłę i zapał do służby Bogu, Kościołowi i strażowym wspólnotom.

Poświęcamy Ci osoby konsekrowane należące do Arcybractwa, aby realizując ideał ewangeliczny, stawały się znakami obecności Boga żywego w świecie i miłości Jego Najświętszego Serca do ludzi.

Poświęcamy Ci zelatorów Straży Honorowej, aby ich pokorna posługa dla wspólnot i stała troska o rozwój organizacji rodziły nowe pomysły i inicjatywy.

Poświęcamy Ci członków Arcybractwa, aby nieustannie głosili miłość Twego Serca i w swoich parafiach byli świadkami żywej wiary i miłości bliźniego.

Poświęcamy Ci nasze rodziny, aby potrafiły stworzyć dzieciom atmosferę sprzyjającą odkrywaniu swego powołania do służby Bogu, Kościołowi i ludziom.

Poświęcamy Ci przyjaciół Straży Honorowej i wszystkich czcicieli Twego Serca, aby trwając przy tym Źródle miłości, doświadczali owoców przemiany swych serc i wzrastali w świętości.

Poświęcamy Ci wreszcie tych, którzy wkrótce zasilą szeregi Arcybractwa, aby nieustannie szerzyli kult Twego Serca jako wyraz uwielbienia i zadośćuczynienia za grzechy własne, a także innych ludzi.

O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię błagamy, przyjmij nasze poświęcenie, otocz miłością i opieką, abyśmy w Tobie szukali umocnienia, pociechy i światła. Zachowaj w nas wrażliwość sumień i dozwól, abyśmy nie ustawali na drodze nawrócenia i zadośćuczynienia, korzystając z darów mądrości i umiejętności płynących z Twego Serca.

Błogosław nasze duchowe i doczesne przedsięwzięcia. Rozpraszaj troski, uświęcaj radości i łagodź cierpienia. Spraw, aby członkowie Straży Honorowej za wzorem świętych patronów Arcybractwa stawali się żywymi świadkami Twojej miłości, a kult Twego Najświętszego Serca wciąż się odnawiał i rozwijał. Amen.

Msza Święta wraz z odmówieniem aktu będzie transmitowana 20 czerwca 2020 roku o godzinie 1330 przez:

Gorąco zachęcamy do wspólnego przeżycia tego ważnego dla nas aktu w sposób, jaki w obecnej sytuacji jest możliwy.

 

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij