ABYŚMY Z SERCEM JEZUSA STANOWILI JEDNO

Uczestnicy V Diecezjalnego Dnia Skupienia dla Zelatorów Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa Diecezji Tarnowskiej

Pod hasłem „Abyśmy z Sercem Jezusa stanowili jedno” 18 listopada 2023 r. odbył się V Diecezjalny Dzień Skupienia dla Zelatorów Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Jezusa Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie odbyło się na auli św. Jana Pawła II przy katedrze tarnowskiej i zgromadziło ono ponad sto osób, w tym księży opiekunów, zelatorów, ich zastępców oraz osoby współpracujące. Przyjechały delegacje z 35 ośrodków strażowych. Jako proboszcz i gospodarz dzień skupienia rozpoczął prałat ks. Adam Nita. Następnie dyrektor diecezjalny ks. Stanisław Łątka powitał wszystkich gości i odśpiewano modlitwę Duchu Boże autorstwa Michała Niemca z Krakowa, który był gościem spotkania. Szczegółowy wykaz przybyłych ośrodków przedstawił zelator diecezjalny brat Tomasz Felczyński.

Pierwszą konferencję Duchowość eucharystyczna zelatora Straży Honorowej wygłosił ks. Piotr Nowak, ojciec duchowny Tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Wrócił w niej do fundamentów wiary, Mszy Świętej i adoracji. Na pierwszym miejscu postawił mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Z nich to każdy zelator powinien czerpać wzór w pełnieniu woli Ojca i coraz doskonalszej miłości bliźniego. „Msza Święta to gotowość do gromadzenia się” – mówił ks. Piotr. Przytoczył słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Jezusowi. Otwórzmy Chrystusowi nasz czas, pozwólmy, aby On mógł go rozjaśnić i nadać mu kierunek. Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy”. Msza Święta to także słuchanie i napełnianie się słowem Bożym, nawrócenie, stawanie w prawdzie, pamięć o darach życia, zdrowia, łaski z sakramentów. To dziękczynienie i radość ze spotkania z Bogiem. Duchowość eucharystyczna wypływa z Eucharystii, Mszy Świętej. Przedłużeniem każdej Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja to rozwinięcie celebracji eucharystycznej. Rozwinięcie, w którym jest miłość, dialog miłości, przyjęcie woli Ojca, pokory i  uniżenia.

„Każdy zelator powinien owocniej wnikać w ducha Eucharystii, ducha adoracji; powinien z pokorą widzieć swoją posługę, jako tego, który sam spotyka się z Jezusem i dzięki Jego łasce pragnie się dzielić z innymi tym doświadczeniem i zapraszać ich jeszcze bardziej do uwielbienia Boga, wynagradzania, towarzyszenia Mu. Duchowość eucharystyczna to duchowość osobistego spotkania z Chrystusem, która przełamuje bariery między ludźmi” – mówił ks. Piotr.

Po konferencji była przerwa kawowa, a po niej nauka śpiewu kanonów o Bożym Sercu, którą przeprowadził należący do Straży Honorowej NSPJ brat Michał Niemiec. Na co dzień jest katechetą i organistą, a także kompozytorem i autorem tekstów.

Kulminacyjnym punktem dnia skupienia była Msza Święta w katedrze tarnowskiej pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. W homilii nawiązał on do bł. Karoliny Kózkówny, wspominanej 18 listopada, która poniosła śmierć w obronie czystości. Swoim życiem dawała wierne świadectwo miłości Chrystusowej przez pielęgnowanie uczestnictwa w nowennie pierwszych piątków, patrzyła na Jezusa przez pryzmat Serca Bożego. Ksiądz biskup zwrócił się do zgromadzonych zelatorów: „Powinniśmy dawać przykład pokornej i wiernej współpracy z Bożym Sercem. Winniśmy strzec wierności charyzmatowi i tworzyć klimat wokół siebie, by innych przez styl bycia zapraszać do dołączenia do Straży Honorowej. Kiedyś o chrześcijanach mówili: «Patrzcie, jak oni się miłują» i nie trzeba było wielkich słów, by ludzie chcieli dołączyć do wspólnoty chrześcijan. Podobnie warto próbować tak żyć, tak modlić się, taki klimat wolności, szacunku, zaufania budować, by innym było przez to bliżej do Pana Jezusa”.

Zgodnie z programem w dalszej części wystąpił rektor WSD w Tarnowie ks. Jacek Soprych. Przedstawił konferencję Eucharystia w życiu błogosławionego ks. Romana Sitki. Ksiądz rektor zaproponował, aby bł. ks. Roman został diecezjalnym patronem tarnowskiej Straży Honorowej NSPJ, i wyjawił, że są przygotowane foldery z litanią do bł. ks. Sitki do rozprowadzenia poza diecezją tarnowską.

„Kapłaństwa nie da się oddzielić od Eucharystii, a kapłaństwo bez Eucharystii nie miałoby żadnego sensu. Kapłan jest dla Eucharystii i to można zobaczyć na przykładzie bł. ks. Romana Sitki, który kochał kapłaństwo i jako rektor tej miłości uczył alumnów” – mówił ks. Jacek. Błogosławiony Roman czerpał siłę do pięknego życia z bliskości Boga, zanurzenia w modlitwie i Eucharystii. Rektor przywołał świadectwa wychowanków, że był to człowiek żarliwej wiary i głębokiej pobożności eucharystycznej. Jednym z wezwań Litanii do bł. ks. Romana Sitki jest „żarliwie adorujący Chrystusa w Eucharystii”. Postawienie Eucharystii w centrum to znak, że tym centrum jest Chrystus. To jest tajemnica życia kapłańskiego i każdego z nas. Ksiądz rektor zachęcał: „To nie tylko kapłan ma być człowiekiem Eucharystii. Każdy z nas, szczególnie zelator ma być przykładem dla swojej grupy, dla współbraci i współsióstr, żeby widzieli was adorujących Chrystusa, żeby widzieli was korzystających z Komunii Świętej, pokrzepiających się Eucharystią”.

W czasie dyskusji i dzielenia się świadectwami wystąpili zelatorzy z nowo powstałych ośrodków: Dorota Augustyn z parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie oraz Andrzej Piszczek z Marcinkowic. Bieżące sprawy organizacyjne w diecezji przekazali zelatorzy diecezjalni: Tomasz Felczyński i Tomasz Nadolnik.

Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. Piotr Nowak, a błogosławieństwa końcowego udzielił ks. Jacek Soprych.

zel. diec. Tomasz Nadolnik 

 

Na dzień skupienia została zaproszona diecezjalna młodzieżowa telewizja Synaj.tv. Przygotowała ona krótki materiał, który można obejrzeć poniżej:

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij