ABY SERCE BYŁO KOCHANE

Propozycje inicjatyw na Wielki Jubileusz 350-lecia objawień Bożego Serca

Wielki Jubileusz 350-lecia objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque to idealny czas, by ożywić nabożeństwo do Bożego Serca w całej Polsce, poszczególnych diecezjach i parafiach. Przedstawiamy propozycje inicjatyw, dzięki którym możemy to osiągnąć i sprawić, by Boskie Serce Jezusa było bardziej znane i kochane:

1. Ożywienie naszej miłości i ufności do Pana poprzez adorację Najświętszego Sakramentu.

2. Spotkanie z katechetą, katechetami, ks. dyrektorem Wydziału Katechetycznego (w każdej kurii jest taki wydział) i poproszenie o przeprowadzenie katechez poświęconych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. Można też przekazać im, że są gotowe scenariusze lekcji do pobrania na stronie internetowej Arcybractwa (zakładka: Życie stowarzyszenia –> Materiały strażowe –> Materiały formacyjne –> Konspekty katechez).

3. Zaproponowanie artykułów o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, objawieniach, kulcie Bożego Serca, św. Małgorzacie Marii – można wystosować taką propozycję do mediów katolickich i w miarę możności do mediów świeckich (radio diecezjalne, gazety, gazetki, strony internetowe itp.).

4. Nawiedzenie parafii przez relikwie i obraz św. Małgorzaty Marii – o szczegółach można poczytać w tym artykule na naszej stronie

5. Peregrynacja obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji, w parafii. W parafii może to być też reprodukcja, kopia obrazu znanego parafianom, np. z ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, jeśli taki jest w kościele. Przekaz będzie wtedy dodatkowo wzmocniony: Pan, którego obraz tyle razy widziałem w kościele, przychodzi do mnie. 

6. Wizualizacja – plakaty informujące o 350-leciu objawień Bożego Serca, o datach rocznic objawień itp. Plakaty mogłyby być rozesłane przez Wydział Duszpasterstwa w kurii do wszystkich parafii np. drogą e-mailową. Wtedy proboszcz parafii może wydrukować plakat.

7. Organizowanie pielgrzymek do sanktuariów Cudów Eucharystycznych (Sokółka, Legnica, Poznań, Kraków).

8. Ustalenie stałych, np. pierwszopiątkowych, audycji radiowych o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Audycje mogłyby być prowadzone przez kapłanów. 

9. Prośby o kazania poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, objawieniom, św. Małgorzacie Marii.

10. Poproszenie katechetów, polonistów o przygotowanie wraz z dziećmi lub młodzieżą sztuki teatralnej o św. Małgorzacie Marii i Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

11. Uczestnictwo w Kongresie Eucharystycznym w archidiecezji krakowskiej lub w innej diecezji, jeśli jest tam organizowany. 

12. Misje intronizacyjne w parafii, podczas których następuje poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez osoby, małżeństwa, rodziny, wspólnoty. Aby zorganizować takie misje, można się skontaktować z ks. dyr. Dariuszem Mroczkiem SCJ, Dyrektorem Diecezjalnym Straży Honorowej NSPJ z diecezji sosnowieckiej (e-mail: dmroczek@scj.pl).

13. Poproszenie ks. biskupa o stworzenie programu obchodów 350-lecia objawień dla diecezji, np. poprzez wybór tzw. kościołów stacyjnych, czyli tych, które są pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w całej diecezji, i ustalenie dla nich terminów adoracji, Mszy św., konferencji, świadectw itp.

zel. diec. Agnieszka Bieniek

Wróć

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij