Modlitwy

(według pism s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud, Założycielki)

Modlitwa jubileuszowa

Modlitwa jubileuszowa

W radości jubileuszowego świętowania * dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, * za dar Serca Twego umiłowanego Syna. * Jemu to na polskiej ziemi * od 150 lat oddaje hołd Straż Honorowa * i swoją miłością oraz wynagrodzeniem za grzechy ludzkie * pragnie zagoić Jego wciąż krwawiącą ranę. * Wdzięczni za bogactwo łask minionego czasu, * które spłynęły na Kościół św., * Ojczyznę, parafie i wspólnoty strażowe, * Twemu Sercu, Jezu, * powierzamy dalsze losy Arcybractwa, * ufni, że nie zabraknie tych, * którzy przekażą to wielkie dziedzictwo przyszłym pokoleniom. * Prosimy, * błogosław naszym modlitwom i pracom, * aby Twoje Serce  wciąż było przystanią * i źródłem mocy dla wszystkich, * którzy się ku Niemu zwrócą. * Ześlij na nas Ducha miłości i prawdy, * zjednocz we wspólnych dążeniach * i prowadź wraz z Najświętszą Maryją Panną * i innymi świętymi Patronami Arcybractwa * ku niebieskiej ojczyźnie, * gdzie na zawsze zamieszkamy * w Boskim sanktuarium Twego Najświętszego Serca. *

Amen.

 

Nowenna jubileuszowa

obrazek - nowennaGdy odwieczny Bóg postanowił przed wiekami, że w danym okresie istnienia świata powstanie nabożeństwo do Serca Słowa Wcielonego, Jego jedynego Syna i rozbłyśnie jak słońce jaśniejące na niebie Kościoła, to jednocześnie przeznaczył pewną liczbę wybranych dusz, by zjednoczyły się dokoła tego Boskiego ogniska i w pełni z niego mogły czerpać, a idąc za Boskim Synem w zwycięskim pochodzie, utworzyły Mu Straż Honorową, stałą i kochającą, wierną i oddaną.

W szeregach wybranych dusz, Drodzy Członkowie, Bóg każdemu wyznaczył miejsce. W głębinach wieczności zostaliśmy powołani, wybrani i nazwani własnym imieniem, by móc przynależeć do Straży Honorowej, a gdy nadeszła godzina, zrządzenia opatrznościowe przywiodły nas pod święty sztandar miłości i zadośćuczynienia. Czy zastanawialiśmy się kiedyś naprawdę nad wyróżnieniem, które stało się naszym udziałem? Czy oceniliśmy według jego wartości ten wybór? Czy jesteśmy mu wierni? Czy myślimy wreszcie o tym, by składać za nie Panu godne dziękczynienia?


Chwila refleksji

Wznieśmy dziś wspólnie żarliwą modlitwę ku Najświętszemu Sercu naszego Zbawiciela w słowach:
O Jezu, * który prosiłeś za uczniami swymi, mówiąc: * Ojcze Święty, * zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś, * aby byli jedno, jak i my. * Błagamy Cię, * aby i ci, którzy do Straży Serca Twego należą, * trwali w miłości Twojej * i w ścisłym z Tobą zjednoczeniu * i aby się wzajemnie miłowali * tak jak Ty, Panie, ich umiłowałeś, * by można mówić o nich, * że mają jedną duszę i jedno serce. * Spraw to, o Jezu, * przez zasługi Twego Serca, * aby byli wierni w spełnianiu swych obowiązków, * w przywiązaniu do świętej wiary katolickiej * i do przykazań Kościoła Świętego * i aby kiedyś odebrali z Twoich rąk * nagrodę przygotowaną czcicielom Twego Najświętszego Serca. * Amen.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij