Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

 

  

Alicja |

O mój Jezu, proszę o dar szczerej i głębokiej modlitwy, umiejętność medytacji, o spokój w sercu i myślach, aby moje czyny i intencje były miłe Bogu i zgodne z Jego wolą. Miłosierny JEZU, proszę o opiekę nad moją rodziną.

Alicja |

Najświętsze Serce Jezusa, zlituj się nad duszami w czyśćcu opuszczonymi i obdarz je Twoim światłem i pokojem.

Alicja |

O mój Jezu, przez Twój Krzyż, przelaną Krew i śmierć Twoją dla naszego zbawienia, blagam, obdarz moją Mamusię śp. Czesławę darem zmartwychwstania do życia wiecznego w Twoim królestwie, aby że świętymi Bożymi mogła wielbić Cię na wieki.

Beata P.J. |

Szczęść Boże!

Proszę o modlitwę w intencji małżeństwa mojej siostry o uratowanie go i żeby nie było rozwodu a także o nawrócenie szwagra i siły dla siostry. Bóg zapłać.

Alicja |

Miłosierny Boże, błagam w imię Jezusa Chrystusa o łaskę pokornego poddawania się Twojej świętej woli.

Alicja |

Najświętsze Serce Jezusa, proszę o dar głębokiej wiary, o przebaczenie wszystkich grzechów, szczególnie tych przez które najbliżsi cierpią w czyśćcu, napełnienie Duchem Świętym.

Alicja |

Najświętsze Serce Jezusa, błagam o miłosierdzie i dar nieba dla mojej mamusi ś.p. Czesławy. Jezu wielbię Cię i ufam Tobie

Alicja |

O potrzebne łaski Ducha Świętego i opiekę Boga.Miłosierdzia

KAROL WÓJCIK |

Proszę o modlitwę w poniższych intencjach.
Patrz niżej:
1/ o zdrowie dla Karola Wójcik i zniknięcie wszelkich dolegliwości żołądkowych, sercowych,
wątrobowych u niego, o zniknięcie bólów pleców u Karola Wójcik;
o zdrowe oczy, czyli polepszenie wzroku dla Karola Wójcik;
o zdrowie: dla chorych, cierpiących, konających;
o zdrowie: dla Malwiny Chrapek; o zdrowie: dla Marty, Eweliny, Stanisława Kowalskich;
o zdrowie: dla Anny Chrapek;
2/ o udane, szczęśliwe, spełnione małżeństwo, dla: Malwiny Chrapek & Karola Wójcik;
3/ o zaufanych ludzi pod każdym względem i na każdym poziomie, dla Karola Wójcik;
4/ o spełnienie zawodowe, rodzinne, małżeńskie, dla Karola Wójcik;
5/ za wszystkich nieprzyjaciół, ludzi wrogo nastawionych do Karola Wójcik;
6/ o zaliczenie wszystkich egzaminów na studiach przez Ewelinę Kowalską,
o zdrowie dla Eweliny Kowalskiej.
7/ o zdrowie dla Malwiny Chrapek, zniknięcie bólów w jej brzuchu, zniknięcie biegunki u niej;
o zaliczenie wszystkich egzaminów na studiach doktoranckich i otwarcie przewodu doktorskiego
przez Malwinę Chrapek, o dobrze wykonanie badań labolatoryjnych na uczelni,
o dobrą atmosferę w domu jej.
8/ o stałą, etatową lżejszą pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony,
dla: Malwiny Chrapek, Karola Wójcik;
9/ o nawrócenie Tomka Chrapka, Marcina Chrapka.
10/ o szczerych, wierzących, dobrych ludzi,
dla: Malwiny Chrapek i Karola Wójcik.
11/o nawrócenie niewierzących.
12/ o dobre relacje z ludźmi, o dobry związek małżeński,
dla: Malwiny Chrapek & Karola Wójcik.
13/ o wierzących, dobrych ludzi, chętnych do pomocy, dla Malwiny & Karola.

Piotr |

Proszę o rozwiązanie moich spraw sądowych i rodzinnych, nawrócenie żony i dzieci Barbary , Katarzyny, Łukasza , Daniela oraz brata Ryszarda , Marka, Jacka i sióstr Teresy, Doroty i Maryli , Proszę o pogodzenie się całej rodziny i rodzeństwa. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij