Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem
Założycielki  Straży Honorowej NSPJ
siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud

 

  

Danuta Błońska |

Przez wstawiennictwo Siostry Marii Bernaud proszę o łaskę zdrowia dla męża Zdzisława oraz o zgodę i potrzebne łaski dla mojej rodziny dla Doroty, Roberta ,Agnieszki,
Natalii i Piotra - prosi Danuta

Katarzyna |

Proszę Cię Boże Serce za wstawiennictwem
Założycielki Straży Honorowej NSPJ siostry Marii od Najświętszego Serca Barnaud o to by Mama mogła chodzić bez kul.

Grażyna Rabajczyk |

O nawrócenie mojego męża Tadeusza

Halina |

Najświętsze Serce Jezusa, rozpal moje serce Twoją MIŁOŚCIĄ i spraw bym kochała Ciebie, Niepokalane Serce Maryi, a przez Was Ojca Przedwiecznego i wszystkich ludzi. Niech MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA TWOJEGO SERCA płonie w moim sercu i zapala braci do miłości ofiarnej, Amen

Iwona Dadej |

Jezu błagam Cię o to, abyśmy ukochali i wielbili Twoje Serce teraz i na cala wiecznośc w niebie,cala moja rodzina i bliscy.

Iwona Dadej |

Proszę o wypełnienie Woli Bozej w życiu mojej całej rodziny,dzieci,wnukow i wszystkich z rodziny,nawrocenie, Zdrowie .szczęście doczesne i wieczne dla rodziny,polecanych,dobrodziejow żywych i zmarłych.

Krzysztof i Dominika |

Kochany Panie Jezu błagamy o cudowne uzdrowienie naszej kochanej siostry Dorotki z choroby nowotworowej i szybki powrót do zdrowia, błagamy pomóż jej Panie Jezu

Marzena |

Pokornie proszę o modlitwę o zdrowie dla Sonii.

Marek |

Jezu Miłosierny dziekuje za wszyko do wczoraj i przepraszam za grzechy myślą i uczynkiem !18.11.,2018 r
Prosze weź Mnie w opiekę i prowadź dalej przez życie i pobłogosław mojej Rodzinie i dzieciom..

Marta |

Bardzo proszę o modlitwę o uzdrowienie naszego małżeństwa Marty i Bartosza oraz uwolnienie męża od wszelkiego zła i zniewolenia inną kobietą a napełnienie jego serca miłością do żony i pragnieniem realizacji przysięgi małżeńskiej.

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij