Ośrodki

Diecezje w Polsce
Autor rysunku: Bastianow (Bastian)

Polska plasuje się na czołowym miejscu na świecie co do liczebności członków, a tym samym ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Wynika to między innymi z faktu, iż dość wcześnie przeniknęła i zakorzeniła się u nas praktyka Godziny

Obecności przy Sercu Jezusa, zainicjowana w drugiej połowie XIX w. we francuskim klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en-Bresse. Bractwo, a następnie Arcybractwo  rozwijało się bardzo dynamicznie, tworząc nowe wspólnoty w parafiach, seminariach i zgromadzeniach zakonnych. W roku 1949 zanotowano ich już ponad 700. II wojna światowa, a także lata rządów komunistycznych zahamowały rozwój organizacji. O odnowieniu struktur i misji Arcybractwa można było pomyśleć dopiero w 1990 r.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 425 ośrodków Straży Honorowej NSPJ. Opiekę duchową nad każdą grupą roztacza kapłan – w parafiach jest to najczęściej proboszcz. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się natomiast zelator oraz kronikarz i skarbnik. W ośrodkach o dużej ilości członków mianowani są dodatkowo zelatorzy pomocniczy. Wszyscy zelatorzy są upoważnieni do przyjmowania kandydatów do Straży oraz organizowania nowych ośrodków. Do nich także należy rozprowadzanie materiałów informacyjno-formacyjnych, nadsyłanych z Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie.

 

Modlitwa o beatyfikację

Założycielki Straży Honorowej
siostry Marii od Najświętszego
Serca Bernaud
 

 
tekst modlitwy

Prośby i podziękowania

skierowane do Bożego Serca za wstawiennictwem Założycielki
Straży Honorowej NSPJ

 
 
prześlij